Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 

1. www.obamas.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą www.obamas.lt parduotuvėje.

2. www.obamas.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.obamas.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu automes.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. www.obamas.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

II. Privatumo politika

 

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš www.obamas.lt Parduotuvės, turi užpildyti pirkėjo informaciją www.obamas.lt internetinėje svetainėje. www.obamas.lt patvirtina, jog informacijos užpildymo faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti www.obamas.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. www.obamas.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. www.obamas.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus www.obamas.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant obamas.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

4. Obamas.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos 

 

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes www.obamas.lt  patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo www.obamas.lt Parduotuvėje būdų (plačiau – IV Taisyklių skyriuje). 

4. Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą www.obamas.lt Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su www.obamas.lt Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas www.obamas.lt  Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna www.obamas.lt . Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir www.obamas.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai www.obamas.lt  gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, www.obamas.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas www.obamas.lt  duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

 

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

2. www.obamas.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

5. www.obamas.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba elektrininiu paštu www.obamas.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl www.obamas.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. www.obamas.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. www.obamas.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. www.obamas.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.2. www.obamas.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. www.obamas.lt  neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame www.obamas.lt .

6.3. www.obamas.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.4. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, www.obamas.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai 

 

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš www.obamas.lt Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete (SEB, Swedbank, DNB, Danske Bank, Nordea), mokėdamas grynais (atsiėmimo vietoje).

2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik www.obamas.lt gavus apmokėjimą už prekes.

3. Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą už prekes grynais, užsakytas prekes atsiima pats ir už prekes sumoka grynaisiais atsiėmimo vietoje.

 

VI. Prekių grąžinimas

 

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva.

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos.

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti www.obamas.lt prekių įsigijimo dokumentus.

4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės.

5. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas parašius el. laišką arba paskambinus kontaktuose nurodytu telefono numeriu. 

6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti www.obamas.lt tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą www.obamas.lt banko sąskaitą.

7. Tais atvejais, kai www.obamas.lt neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 4-7 dienas nuo grąžinimo patvirtinimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

 

VII. Prekių pristatymas

 

1. www.obamas.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 5 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai www.obamas.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, www.obamas.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti www.obamas.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Prekės, užsakytos www.obamas.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotai kurjerių tarnybai. Prekės pristatomos su Klientu suderintu laiku. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti.

Informacija ir pagalba teikiama:

I – V nuo 8.00 iki 17.00 val.

5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių kurjeriui neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjeris papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui pirmą kartą nepriėmus prekių, jis turi teisę prekes atsiimti pats su kurjeriu suderintoje vietoje. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos www.obamas.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, www.obamas.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

6. Klientas privalo nedelsiant informuoti www.obamas.lt elektroniniu paštu: sales@obamas.lt

a) jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;

b) jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;

c) visais atvejais nedelsiant informuoti www.obamas.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, www.obamas.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamos spalvos ar neatitinka kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai www.obamas.lt .

 

 

VIII. Kitos nuostatos

 

1. Visi pranešimai www.obamas.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu sales@obamas.lt arba telefonu Nr. +370 647 02838.

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir www.obamas.lt  vyksta valstybine kalba.

3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos Klientui.

4. Tokią savo galimybę Klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).

5. www.obamas.lt , ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.